sobota, 20 grudnia 2014

Zebranie Zarządu DIAK

9 grudnia 2014 roku odbyło się zebranie zarządu połączonego ze spotkaniem opłatkowym w Gliwicach ( Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II ). Powołano nowy zarząd z uwzględnieniem nowych członków z POAK z Orzecha. Funkcję Przewodniczącego DIAK Gliwice powierzono ponownie Pani Marii Magdalenie Bendkowskiej. Omawiano działalność Akcji w poprzednich latach, a także wyznaczono wstępnie kierunki działań na 2015 rok. 
Od lewej: P. Michał; Ksiądz Asystent: ks.dr.Marek Pyka; P.Maria (Przewodnicząca); P. Wojtek; P.Wojtek  Klęczą od lewej: P. Mariusz; P.Jerzy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz