środa, 4 lutego 2015

Wiadomość od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

SRK przesłało do wiadomości Prezes i Zarządu KIAK apel skierowany do parlamentarzystów w związku z zaplanowanym głosowaniem nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
·
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przesłało do wiadomości Prezes i Zarządu KIAK  apel skierowany do parlamentarzystów w związku z zaplanowanym głosowaniem nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zdaniem przewodniczącego stowarzyszenia „przedłożona do dyskusji Konwencja o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej faktycznie jest konwencją sankcjonującą przemoc wobec RODZINY „.POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RODZIN KATOLICKICH.  01-203 Warszawa,  ul. Karolkowa 49.

APEL DO POSŁÓW

Kolejny raz Parlament ma dyskutować i głosować zgodę na ratyfikację Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Przedłożona do dyskusji Konwencja o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej faktycznie jest konwencją sankcjonującą przemoc wobec RODZINY !!

Wartości, jak religia, kultura, tradycja, honor, na których większość z nas i nasze rodziny budujemy własną tożsamość – wskazywana jest w Konwencji jako źródło opresji. Nakaz promocji niestereotypowych ról seksualnych, homoseksualizmu itd. ma być „lekarstwem” na zło przemocy wobec kobiet. Natomiast najważniejszych wychowawców młodego pokolenia – rodziców – Konwencja wyłącza z ich roli, pod groźbą kar sądowych. To jest przemoc – wobec RODZINY!

Przemoc sama w sobie jest złem i należy ją zwalczać, ale nie za pomocą przemocy wobec fałszywie wskazanych oprawców (rodzina, religia, kultura).

Polski Naród nie zasługuje na takie traktowanie.

Wyrażamy SPRZECIW wobec takiego traktowania obywateli i wyborców.

Oczekujemy, że wybrani do Parlamentu reprezentanci Narodu zachowają się w tej sytuacji godnie i nie ulegną feministyczno – genderowej władzy narzucającej obce naszej kulturze „standardy” ze świata rewolucji seksualnej i odrzucą  możliwość ratyfikacji obłudnej Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Dr n. med.  Kazimierz Kapera, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Poseł na Sejm III Kadencji, Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny w Rządzie Premiera J. Buzka

Warszawa, 2 lutego 2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz