czwartek, 31 grudnia 2015

Życzenia Noworoczne

Kolejny rok jest darem Bożym. Powitajmy go w imię Pańskie i przyjmijmy wszystko, co on ze sobą przyniesie. Ojcze niebieski, powierzamy miniony rok Twojemu bezgranicznemu Miłosierdziu, a nowy, który się za kilka godzin rozpoczyna, oddajemy pod opiekę Twojej Opatrzności i zawierzamy potężnemu wstawiennictwu i opiece Niepokalanej. Prosimy pełni nadziei, aby nadchodzący Rok Pański 2016 był dla nas i dla naszych bliskich rokiem Bożej łaski i dobroci!" 


"Panie Jezu Chryste, 
który jesteś Bogiem i Człowiekiem jednocześnie. 
Który jesteś Królem Wieczności i Królem Czasu. 
Oto my Twoi poddani przychodzimy do Ciebie na skraju Starego Roku, 
aby oddać Ci to wszystko, co było treścią naszego życia w miesiącach, 
które przeminęły. 

Oddajemy Ci się o Jezu takimi, jakimi jesteśmy. 
Oddajemy Ci to wszystko, na co nas stać. 
Twoimi niech będą o Jezu te dzieci, które w tym roku wśród 
nas się narodziły. Niech żyją dla Ciebie i przez Ciebie otrzymują łaski. 
Twoimi niech będzie to wszystko co składa się na życie naszych dzieci, 
które już od lat wychowujemy. 

Oddajemy Ci ich beztroskie chwile i poważne choć może dziecięce jeszcze strapienia, 
troski, zmartwienia i bóle. 

Twoimi niech będą wszystkie ich zabawy, obowiązki wobec rodziny, szkoły, rówieśników. 
Oddajemy Ci mijający rok życia naszej młodzieży. 
Wszystkie ich wzloty i szamotanie się ze słabością. 
Oddajemy Ci ich idealizm i naturalna dobroć, oraz to wszystko co ich kształtowało, 
by nie dać się zaciągnąć w dół. 
Oddajemy Ci trud i udrękę szarego życia codziennego wszystkich ludzi, 

którzy należą do pokolenia dorosłych.[...] Amen.

Tego i wszystkiego, czego każdy sobie życzy, czy nosi w swym sercu dla wszystkich życzy Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej diecezji gliwickiej. 

Na koniec roku zaśpiewajmy Bogu za wszystkie Łaski jakie na nas zlał w 2015 roku i prosząc o Błogosławieństwo na 2016 rok.

Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy <-- naciśnij link


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz