poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Spektaklowi " Klątwa " w Teatrze Rozrywki w Chorzowie mówimy stanowcze NIE!!!

Szanowni Członkowie Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie
Z wielkim bólem środowiska chrześcijańskie, katolickie przyjęły informację o wystawieniu w Teatrze Rozrywki
w Chorzowie sztuki Olivera Frljića „Klątwa”, który narusza zabezpieczone prawem uczucia religijne chrześcijan, ale również nosi w sobie znamiona totalitarnego antysemityzmu, ponieważ godzi w osobę Żyda - Jezusa Chrystusa.
Jak mniemam, Szanowni Państwo, z pewnością swoje racje uzasadniać będziecie powoływaniem się na prawo do niczym nieskrępowanej wolności. Ludzie wykształceni, jak mniemam wrażliwi, którzy zajmują się kulturą i sztuką, powinni wiedzieć, że tak rozumiana wolność to w zasadzie nic innego, jak dyktatura samowoli.
Dziwnym trafem Pan Dyrektor Teatru, powołując się w mediach na zasadę wolności słowa, niezależności sztuki, jakoś dziwnym trafem nie zapewnił tej wolności osobom udającym się na spektakl, zabraniając im wniesienia do teatru nawet toreb. Szkoda, że w całe przedsięwzięcie dodatkowo, zostały zaangażowane siły porządkowe, oczywiście utrzymywane, jak Państwo chyba wiecie z pieniędzy podatników, którzy są chrześcijanami.
Kończąc, pragnę powiedzieć, że godzące w wartości chrześcijańskie przedstawienie o wyraźnych rysach antysemickich, wpisuje się „mowę nienawiści”, która dyskryminuje człowieka ze względu na wyznawane przez niego wartości. Jednocześnie informujemy, że w dniu dnia 3. sierpnia 2017 r., po jawnej prowokacji, w trakcie przedstawienia doszło do profanacji istotnych dla naszego wyznania symboli religijnych.
Nadmieniam, że Akcja Katolicka Diecezji Gliwickiej poczyniła istotne przygotowania do przeprowadzenia na terenie całej Polski bojkotu produktów i firm z którymi Państwo współpracujecie. Poinformujemy wszystkich Państwa Dostawców, Kontrahentów i liczne Podmioty współpracujące z Teatrem o tym, że swoim sponsorowaniem wpisują się na listę hańby i pogardzania wartościami, które nadawały i nadają kształt śląskiej tożsamości.
Z wyrazami szacunku
Mariusz Bańcerowski -
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Gliwickiej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz